Fotovoltaika: Co to je a co vám přinese?

Fotovoltaická, nebo také solární elektrárna, je systém na výrobu elektřiny ze slunečního záření. Využít ji lze pro provoz rodinných i bytových domů, stejně jako firem. Výhod má přitom hned několik.

id="jak-funguje-fotovoltaicka-elektrarna">Jak funguje fotovoltaická elektrárna

Součástí každé fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické panely tvořené polovodičovými diodami – fotovoltaickými články. Jakmile sluneční záření dopadne na takovýto článek, vzniká uvnitř fotovoltaický jev, jehož důsledkem je přeměna sluneční energie v elektrickou. Panely, které můžete umístit na střech domu, garáže, pergoly, nebo i na fasádu, tvoří konkrétně stejnosměrný proud. Jeho množství závisí na tom, jak dlouho slunce na panely svítí. Stejnosměrný proud je přitom nutné pro využití ještě proměnit pomocí měniče tak, aby bylo možné jej využívat.

Výhody fotovoltaiky

Důvodů, proč si fotovoltaiku na svou nemovitost pořídit, je v dnešní době hned několik. Prvním jsou bezesporu finance. U správně nastavené fotovoltaiky ročně ušetříte i desítky tisíc za elektřinu, ohřev vody nebo vytápění nemovitosti.

Kromě úspory nákladů za elektrickou energii je to pak například ekologičnost. Fotovoltaika vyrábí elektřinu z nevyčerpatelného slunečního záření, bez nutnosti pohonů a paliv, bez spotřebovávání nerostných zdrojů a podobně. Takto získaná energie je tedy stoprocentně čistá. Jedinou ekologickou zátěž představuje maximálně výroba a doprava fotovoltaiky, což však platí i pro jakýkoliv jiný zdroj elektřiny.

Dalším plusem je rychlost montáže. Instalace fotovoltaiky není nijak významně náročná a zkušená firma ji zvládne i během jednoho či dvou dní, aniž by nějak významně zasahovala do stavebních konstrukcí vaší nemovitosti. Majitelům pak přináší absolutní nezávislost na veřejných provozovatelích distribučních sítí a dodavatelích energií, což může být také velkou výhodou.

Publikováno: 29. 06. 2021

Kategorie: Energie

Autor: Alena Procházková