Softwarové Systémy

Softwarové systémy pro architekturu a stavebnictví

SketchUp SketchUp představuje výkonný 3D skicář pro tvorbu designu, návrh hmoty a 3D modelů. Umožňuje rychlou tvorbu modelu od koncepční fáze návrhu až po podrobné zpracování detailu ( různé styly zobrazení modelu od pokrytí modelu materiály až po efekt ručně kreslené skicy, efektní 3D prezentace apod.). SketchUp je...