Stavba rodinného domu vlastními silami

Zcela univerzální koncept stavby, který by vyhovoval všem, neexistuje. Přesto jsou důležitá rozhodnutí, která musí každý začínající stavebník udělat, aby si ujasnil účel a podobu vysněné stavby.

Nejdříve si ujasněte účel a podobu vysněné stavby. Začněte u svých požadavků a možností daného místa pro stavbu. Pokud stavíte rodinný dům, projektujte ho tak, aby sloužil především generaci, která ho bude obývat. Jistá flexibilita dispozičního řešení by měl zůstat zachována – například možnost propojit dva pokoje v jeden větší či oddělit kuchyni od obývacího prostoru. Možnost takových úprav navíc zvyšuje hodnotu nemovitosti, protože dům není neměnnou základnou a je přístupný úpravám.

Rodinný dům by neměl být zbytečnou finanční zátěží ani z hlediska stavby samotné, ani z hlediska jejího dalšího provozu. Životní styl i možnosti se rozvíjejí kupředu a nikdo nechce žít ve skanzenu přežitých návyků z minulosti. Lepší je plánovat dům s určitou mírou flexibility, aby ti, kteří přijdou po vás, měli šanci věci měnit podle svých potřeb.

Požadavky na novostavbu rodinných domů se zpřísňují

Od roku 2022 se radikálně zpřísňují požadavky na výstavbu rodinných domů. Týká se to hlavně volby mixu technických systémů, konkrétně zpřísnění požadavků na tzv. energii z neobnovitelných zdrojů. To úzce souvisí s turbulentním stav energetického trhu – pro představu, jde až o 50% zpřísnění požadavků oproti minulému roku. Znamená to, že je nutné optimalizovat návrh domu již v počátečních fázích projekčních prací.

Současné trendy v realizaci staveb vedou k tomu, že si stavebník najímá jednotlivé řemeslníky. Více dodavatelů s sebou nese zvýšené nároky na koordinaci řemeslníků, kteří jsou často z různých firem a komunikace, natož vzájemná spolupráce mezi nimi není zrovna ideální. Vzít si tedy k ruce jednoho partnera, který si vezme pod sebe vše technologie a bude počítat nejen se vzájemnými vlivy, ale také s úsporou, se jednoznačně vyplatí. Společné prvky ovládání technologií od jednoho dodavatele šetří místo, čas i náklady na zhotovení.

Nový dodavatel s reputací špičky v energetice

Česká firma LAMA ENERGY GROUP vstupuje do segmentu technologií pro bydlení a moderní novostavby. Nejmladší divize LAMA home se zaměří na profesionální projekce a realizace té nejlepší možné kombinace technologií, co se týče vytápění, větrání, chlazení, vody, elektroinstalací či dodávek energií. Mít na své straně pro projekt domu partnera s reputací a zázemím špičky v energetice s vlastní těžební infrastrukturou je obrovskou přidanou hodnotou. Síla a historie této společnosti je zásadní při vyjednávání s dodavateli nejrůznějších značek, proto u nich můžete očekávat otevřenost a ceny odpovídající kvalitám technologií získaných přímo od výrobce.


Publikováno: 28. 03. 2023

Kategorie: Stavba

Autor: Alena Procházková