Moderní technika usnadní bourací práce

Ať už chcete zbourat starý dům, který začíná trouchnivět a padat na hlavu, nebo kůlnu, kterou už dlouhé roky nepoužíváte, povolejte si na pomoc zkušenou firmu. Do bouracích a demoličních prací se rozhodně nepouštějte svépomocí, bylo by to jen zbytečně zdlouhavé a náročné. A nakonec i dražší. Navíc firma si s sebou na pomoc přiveze i nejmodernější techniku se kterou jde demolice opravdu od ruky.

Krumpáče ani kladiva už nejsou potřeba

Mnozí lidé se stále domnívají, že demoliční práce se vykonávají s pomocí krumpáčů, kladiv a také palic. Jenže tyto druhy nářadí už jsou dávno “zazemitem”. Aby byly demoliční práce opravdu efektivní a rychle provedeny, využívá se především moderní technika. Tu si firmy zaměřující se na demolice samy obstarají a vy tak jen s údivem přihlížíte tomu, s jakou rychlostí a zároveň elegancí jdou domy nebo kůlny k zemi.

Firmy si stanovují časovou rezervu

Pokud jste se rozhodli zavolat si na pomoc firmu zaměřující se na bourací práce, nemůžete se divit tomu, když si stanovuje jistou časovou rezervu. Bourání sice bývá obvykle bez problémů, ale není tomu tak vždy. A jelikož na bourací práce navozuje mnoho dalších prací, odborníci si ponechávají dostatečnou rezervu v rozmezí několika dní. Přece jenom se může stát, že některá zeď bude pevnější a zbourat ji nebude tak snadné.

Demolice se provádí postupně

Co vás jako laika možná překvapí, tak je to, že k demolici dochází postupně. Není to tak, že přijde koule, která zbourá během minuty všechno, co vám bylo drahé. Bourací práce se provádí systematicky, aby zůstal přehled o tom, co se už zbouralo nebo co se ještě má zbourat. Tím se předejde zmatkům a také zdlouhavým demoličním pracím.

Aby došlo k efektivnímu bourání, firmě se předem předkládá plán stavby. Díky plánu stavby se ihned pozná, jaká zeď je nosná nebo kudy vede elektřina či plyn. Tím se předejde možným nepříjemnostem.

Publikováno: 27. 11. 2020

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Alena Procházková