Lepinox plus je ta nejlepší ochrana pro vaše rostliny

Nevítaní hosté se jednou za čas objeví v každé zahradě, a proto je dobré na to být vždy plně připraven. Takoví drobní škůdci totiž často dokážou nadělat slušnou kalamitu, a to za velice krátký čas. S přípravkem Lepinox plus se však těchto vtíravých parazitů rychle a snadno zbavíte. Jak Lepinox plus funguje? Lepinox plus se dá bez problémů použít na okrasné, ovocné dřeviny, polní plodiny, chmel nebo třeba vinnou révu. I tyto rostliny bývají velice často napadané housenkami zavíječe zimostrázového. Výskyt právě tohoto motýla se na našem území v několika posledních letech velice výrazně zvýšil. Přípravek lze také využít na hubení housenek motýlů obaleče jablečného, obaleče východního, obaleče mramorovaného, obaleče švestkového či obaleče jednopáskového. Tento přípravek spadá pod selektivní insekticidy — to znamená, že nemá negativní vliv na dospělce motýlů či jiné živočichy.

Jak Lepinox plus použít??

Celý postřik je nutno provádět důkladně, aby splnil svůj účel správně. Před použitím si přečtěte příbalový leták se všemi doporučenými radami, aby náhodou nedošlo k nežádanému omylu. Aby měl samotný Lepinox plus ten správný efekt a škůdci byli infikováni, je nutné, aby byl přijat spolu s potravou. Proto je důležité, aby byl nanesen nejen na horní, ale rovněž i spodní stranu listu. Nezapomeňte jej uchovávat v pokojové teplotě, v dostatečné vzdálenosti od potravin a vašich ratolestí.

Dbejte na opatrnost

Během práce s tímto chemickým prostředkem zabraňte styku s očima a kůží a před samotným hubením záškodníků si pořádně projděte příbalové informace nebo se poraďte s odborníky, pokud si nejste něčím jisti. Kvůli bakterii Bacillus thuringiensis, která je v prostředku Lepinox plus obsažena, může u některých lidí dojít k alergické reakci. Při zasažení očí urychleně proveďte jejich řádné vypláchnutí pod proudem vody. V případě, že by v důsledku kontaktu s prostředkem přetrvávaly zdravotní komplikace, vyhledejte lékařskou pomoc.

Publikováno: 11. 06. 2020

Kategorie: Zahrada

Autor: Alena Procházková