Nezanedbávejte péči o komín a komínové systémy

Již v době, kdy lidé začali používat k vytápění a vaření otevřený oheň (krb) v uzavřené místnosti, museli řešit otázku, jak odvádět vzniklý kouř ven z objektů. Nejstarším zařízením pro odvod kouře ven z uzavřených místností byl tzv. dymník, jež odváděl kouř do podkrovního prostoru. Přibližně v 15. století se začaly stavět komíny až nad střechu, a tak mohl být kouř odváděn mimo objekty. Stavebním materiálem komínů bylo původně dřevo a hlína se dřevem, ale pro větší bezpečnost a na základě přísných protipožárních předpisů byly dřevěné a hlinitodřevěné komíny nahrazeny komíny zděnými, jejichž průduchy byly svedeny až k zemi. Komín je dnes nedílnou součástí každé stavby, v níž jsou používána kamna, krby, kotle a pece. Komín zastupuje jednoduché vzduchové čerpadlo zajišťujíc odvod spalin z topeniště. K bezproblémové funkci komína je důležitý správný tah komína, což je tlak ženouc vzduch skrze komín. Komín se skládá zejména z půdice, komínového průduchu čtvercového, obdelníkového nebo kruhového průřezu, vzduchového průdochu, komínového pláště s funkcí nosnou, ochrannou i estetickou, sopouchu (trubka mezi spotřebičem a komínem), komínové vložky, čistícího otvoru, vymetacího otvoru, vybíracího otvoru (slouží k vybírání popílku a sazí), kontrolního otvoru, kondenzátní jímky, kondenzátního potrubí, komínové hlavy (vrchní část komínu), krycí desky a komínových dvířek. Jako každá věc i komín má svoji životnost. Jednou přijde čas, kdy komín nebude mít odpovídající tah a jeho konstrukce se začne rozpadat. Nezbude nám nic jiného než postavit nový komín nebo se postarat o jeho radikální rekonstrukci. Komíny se rekonstruují především frézováním a vložkováním. Služby zahrnující frézování a vložkování komínů Vám nabízí společnost kominictví PECHLÁT s.r.o. s pobočkami v Říčanech u Prahy a Kladně. V nabídce služeb dále najdete měření emisí, servis - čištění a kontroly komínů, revize komínů a zakoupit si můžete zděné, plastové, průmyslové a krbové komínové systémy.

Publikováno: 27. 06. 2012

Kategorie: Stavba

Autor: Alena Procházková