Bez revizního technika to nejde. Posuzuje a hodnotí bezpečnost technických zařízení

Aby byla zajištěna bezpečnost práce na pracovišti, musí se provádět pravidelné revize. K nim patří samozřejmě i pravidelné revize technických zařízení. Jejich nesprávné používání nebo špatný stav jinak často vedou ke vzniku pracovních úrazů. Aby se zjistila nezávadnost tlakových zařízení, elektrických zařízení nebo také plynových zařízení či zdvihacích zařízení, je zapotřebí mít po ruce kvalifikovaného technika. Bez něj posoudit a ohodnotit bezpečnost zařízení opravdu nejde.

Takového revizního technika má po ruce firma Extéria, která se vám o bezpečnost práce i dodržování zásad požární ochrany v podniku postará. Dočíst se o ní můžete v referencích a recenzích na internetu. Pokud chcete mít svého vlastního technika po ruce, je důležité, aby získal kvalifikaci.

Absolvuje se přípravný kurz a skládají zkoušky

Revize technických zařízení opravdu nemůže dělat jen tak někdo. Je důležité získat kvalifikaci. Chcete se sami stát revizním technikem? Je zapotřebí absolvovat přípravný kurz, který bude zakončen zkoušku, případně periodickou zkouškou před komisí.

Kromě toho, že musí mít žadatel předepsanou praxi v oboru, musí být taktéž zdravotně způsobilý, dále musí mít potřebnou úroveň vzdělání. Potřebné je alespoň středoškolské vzdělání technického směru.

Co poté revizní technik dělá?

Pokud by došlo k úspěšné kvalifikaci revizního technika, nabízí se otázka, co bude jeho povinností, co bude muset dělat. Revizní technik posuzuje a kontroluje technická zařízení na místě jejich instalace a na místě provozu. Také technická zařízení zkoušení a zajišťuje aktuální bezpečnosti pro provoz. Po kontrole vystavuje revizní zprávu.

Stejně jako při jiných profesích, ani revizní technik nesmí být nikým a ničím ovlivňován při své práci. Bere za svou činnost maximální právní odpovědnost.

Publikováno: 25. 02. 2021 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Elektro

Autor: Alena Procházková