Co je katastr nemovitostí, k čemu slouží a proč se vyplatí používat GeoPas.cz?

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí (KN) je oficiální soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Pokud se momentálně ucházíte o hypotéku, případně zvažujete koupi nemovitosti za vlastní peníze, se budete s tímto souslovím setkávat často. Co byste měli o katastru vědět a jak vám bude užitečná nová služba Geopas.cz?

Jaké údaje v katastru nemovitostí najdete?

Katastr nemovitostí obsahuje důležité informace o pozemcích a stavbách. Jmenovitě jde o základní popis, polohu a příslušné zápisy práv (tj. vlastnická a zástavní práva, věcná břemena, práva na dožití apod.). Slouží pro daňové, statistické a technické účely.
Oficiální katastr nemovitostí spravuje Český úřad zeměměřičský a katastrální a najdete na stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Jak s oficiálním katastrem nemovitostí pracovat?

Katastr nemovitostí nabízí v podstatě jen dva způsoby nahlížení do databáze. Pokud znáte identifikátor nemovitosti (tj. číslo parcely, číslo LV, …), vyberete si konkrétní sekci nahlížení a vyhledáte potřebné údaje podle čísla.

Druhou možností je zadání polohy, na základě které nemovitost zobrazí katastrální mapa.

Proč se vyplatí používat GeoPas.cz?

GeoPas.cz je webová aplikace, kterou dva roky intenzivně vyvíjela společnost G-Tix s.r.o. - skupina programátorů a datových analytiků. Jejich projekt propojuje otevřená data související s územím České republiky a umožňuje uživatelům komplexnější pohled na nemovitost a její bezprostřední okolí.

Na to, jak přehled vypadá, se můžete podívat například na této stránce pro katastrální území Branov.

Jinými slovy – díky službě GeoPas.cz se dozvíte věci, které při nahlížení do katastru nezjistíte. Například údaje o znečištění ovzduší, hlučnost prostředí, vzdálenost úřadů a bankomatů, ale také dostupnost AlzaBoxů a množství dalších užitečných údajů. Veškerá data jsou navíc k dispozici prostřednictvím API.

Publikováno: 05. 11. 2022 / Aktualizováno: 09. 06. 2024

Kategorie: Praktické rady

Autor: Alena Procházková