Digitální povodňové plány jsou efektivní pomocí při povodních

Povodně trápí mnoho oblastí v ČR. Každým rokem zde lidé přicházejí o své domovy, zemře mnoho zvířat a části majetku, které vzala voda, jsou již nenávratně pryč. Pro ochranu životů, ale i majetku, proto povinně vznikají povodňové plány. A v posledních letech jsou stále oblíbenější povodňové plány v digitální podobě. Povodňový plán je důležitým dokumentem, který slouží k rychlejšímu zabezpečení obyvatel a majetku v povodňových oblastech. Díky moderním technologiím jsou navíc k dispozici digitální povodňové plány, ke kterým mají členové povodňové komise, ale i občané, okamžitý přístup a mohou tak včas reagovat na případnou hrozbu povodní. Vyhledávání informací i důležitých kontaktů je v digitálním povodňovém plánu mnohem jednodušší a rychlejší.

Obsah povodňového plánu

Povodňové plány zpravidla obsahují jmenné seznamy účastníků ochrany před povodněmi včetně kontaktů. V grafické plánů jsou pak konkrétně vymezeny oblasti, ve kterých hrozí záplavy. Nechybí zde ani velice důležité evakuační trasy. Povodňový plán je povinným dokumentem pro obce a města, kterým může hrozit povodeň. Povinnost mít vypracovaný tento dokument se ale týká i vlastníků nemovitostí nacházejících se v povodňových oblastech. Při nedodržení této povinnosti hrozí pokuta až 100 tisíc Kč.

ENVIPARTNER s.r.o.

Povodňový plán je komplexní dokument, jehož zpracování není jednoduchou záležitostí. Specialistou na povodňové plány je například společnost ENVIPARTNER s.r.o., která vypracuje jak povodňový, tak havarijní plány dle platné legislativy. Povodňové plány jsou každoročně aktualizovány, neboť právě aktuálnost takto důležitých dokumentů je při krizových velmi důležitá a mnohdy podceňovaná.

Publikováno: 29. 11. 2016

Kategorie: Praktické rady

Autor: Alena Procházková