Domácí čistírna odpadních vod: Moderní ekologické řešení

Žijete na jinak idylickém místě, které bohužel nenabízí možnost připojení k městské kanalizaci? Anebo plánujete stavbu domu na nezasíťovaném pozemku? V takovém případě by pro vás mohla být ideálním řešením domácí čistírna odpadních vod neboli ČOV. Fenomén posledních let umožňuje čištění a likvidaci odpadních vod bez nutnosti odtoku do kanalizačního řádu. Takto přečištěnou vodu lze využít různými způsoby včetně zavlažování zahrady.

​Jak domácí ČOV vypadá?

Domácí ČOV je zařízení, které tvoří plastová nádrž s několika oddělenými komorami – v těch probíhá efektivní čištění odpadních vod za pomoci provzdušňování. V rámci tohoto procesu dochází k odstranění nečistot a přečištění vody, což jí činí vhodnou k opětovnému využití. Díky čističce lze snadno docílit nezávislosti na městské kanalizaci a současně si vybrat z několika možností, jak s přečištěnou vodou naložit.

Domácí ČOV může mít různou kapacitu, kterou je nutné přizpůsobit pro konkrétní provoz (tj. počtu členů domácnosti). Pro zařízení určené pro 2 až 6 osob je typický válcovitý tvar nádrže, výška cca 2 metry a průměr 1,5 metru. Váha se pohybuje kolem 150 kg. Jedná se tedy o poměrně kompaktní a nenápadný prvek, jenž na zahradě nezabere příliš mnoho místa, a navíc přílišně nenarušuje estetiku daného prostředí.


​Jak je to s legislativou?

Při zřizování čističky je důležité dodržovat platné předpisy. Dle vodního zákona č. 254/2002 Sb. je považována za vodní dílo, a proto je nutné získat povolení od vodoprávního úřadu a zohlednit příslušné normy. Dalším nezbytným aspektem je projekt vyhotovený autorizovaným projektantem vodohospodářských služeb. Samotnou instalaci je taktéž vhodné svěřit odborníkům.

Chcete se o ČOV dozvědět více? Všechny potřebné informace najdete na stránkách projekční kanceláře ZAKRA.

Publikováno: 11. 07. 2023

Kategorie: Čistírny odpadních vod

Autor: Daniela Novotná