Geodetické služby jsou vám díky internetu blíže

Máte zájem o služby geodeta, ale nevíte, pro kterou společnost se rozhodnout, abyste byli plně spokojeni a nespráskli časem prázdné ruce nad hlavou? Kvalitní geodetické práce Praha nabízí společnost GEO-5. Její kanceláře najdete na Praze 4 – Kamýk, kde je pro vás k dispozici tým geodetů i realitních odborníků. Dotazy i některé poptávky však můžete zadávat přímo na jejích webových stránkách.

Proč právě GEO-5?

Společnost GEO-5 s.r.o. je na našem trhu již 28 let. Má tak obrovské zkušenosti ve všech odvětvích geodezie. Nenabízí jen geodetické práce. Díky své praxi pomáhá klientům také s nalezením pozemků dle jejich snů, prověří je a provede je jejich nákupem. I v případě, že chcete stavit nemovitost pomohou vám od první myšlenky, až po kolaudaci.

Kompletní služby geodetického rázu

Je toho skutečně mnoho, co vše pro vás může GEO 5 vyhotovit, zařídit, zjistit… Kupříkladu zaměření pozemku. Aby projektant připravil projektovou dokumentaci, potřebuje nejen aktuální zákres hranic pozemku podle katastru, ale i zákres inženýrských sítí, polohopisné a výškové zaměření aktuálního stavu pozemku spolu s vrstevnicovým plánem s návazností na okolí. Konečný elaborát mapového podkladu společnost dodává v digitální podobě v běžně používaných formátech projektanty. Budete-li chtít, je možné dodat i prostorový 3D model terénu. I v případě, že vám jde o geometrický plán, jste tady správně. Ten můžete potřebovat k účelům, jako např. rozdělení pozemku, změny hranice pozemku, vyznačení budovy, věcného břemene, také při vyznačení práva stavby nebo doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru. Ať už se po geodetické společnosti poohlížíte z jakéhokoli důvodu, u GEO 5, s.r.o. jste na správné adresa. S důvěrou se na ni obraťte, jako mnozí klienti před vámi.

Publikováno: 31. 08. 2021

Kategorie: Zemní a výkopové práce

Autor: Alena Procházková