Opravy komínů

Komín jako část domu je nutné pravidelně udržovat. V dnešní době zvláště ve městech, se již nepoužívají kamna na tuhá paliva v každém bytě jako tomu bylo dříve. Z tohoto důvodu velké množství komínů slouží například pro odsávání par, nebo po vyvložkování jako odvod zplodin od plynových kotlů. Určitá část komínů zůstává také bez využití. Není tedy výjimkou, že majitel nebo správce objektu najednou shledá stav komínů jako havarijní a tedy urgentní pro rychlou opravu. Opravy komínů je možné rozdělit na dvě samostatné části. Jednou z nich je oprava komínu pod střechou, tedy ve většině případů u bytových, činžovních a rodinných domů poměrně dobře přístupná. Běžný řemeslník si s takovou opravou bez větších problémů poradí. Druhou částí je takzvaná oprava komínu nad střechou. Jedná se o tu část, která je výrazně namáhána povětrnostními vlivy a bez speciálního zařízení pro výškové práce není možné a bezpečné opravu provádět. Místo běžného řemeslníka v takovém případě nastupuje odborník na výškové práce, který má potřebné osvědčení a vybavení. V neposlední řadě mimo komíny na rodinných, činžovních a bytových domech je nutná údržba také na továrních komínech. Opravy a údržba továrních komínů je zcela určena pro výškové pracovníky.

Jaké jsou nejčastější opravy?

V případě havarijních oprav se jedná většinou o komíny v takovém stavu, že jejich nadstřešní část hrozí zřícením. V takovém případě nejen že může poškodit a velice často také poškodí střešní krytinu, v horším případě může padající komín vážně zranit osoby pohybující se v blízkosti objektu. Veškerá vina je poté na správci či majiteli objektu. V dalších případech se jedná o vydrolení spár v komínech, opadávající části komína či omítky. Dále je třeba renovovat či rekonstruovat přístupové cesty ke komínům, případně klempířské prvky.

Jak oprava komínu nad střechou probíhá?

Opravu komínu nad střechou provádějí velice často pracovníci, kteří vykonávají výškové práce a pracují s pomocí horolezecké techniky. Jedná se o způsob, který umožňuje dostat se pracovníkům na místa, která s pomocí jiné techniky nejsou dostupná. V případě havarijního stavu nadstřešní část komínu bezpečně rozeberou a po částech dopraví bezpečně na zem. Vypadané spáry řádně vyčistí, opadanou omítku oklepou a poté komín znovu omítnou. V případě klempířských prvků tyto bud znovu pevně přichytí, či dodají a umístí nové. Výškové práce pro opravu komínů jsou velice vhodným řešením, které ušetří čas a umožní důkladně zkontrolovat či opravit místa jinak obtížně dostupná.

Publikováno: 12. 01. 2021

Kategorie: rekonstrukce

Autor: Alena Procházková