Stavební povolení

Při jakékoli stavební činnosti, dokonce i při malých úpravách vašeho domu nebo bytu, musíte zažádat o stavební povolení. O co se jedná, kde o něj budete žádat a co budete potřebovat? O stavební povolení žádáte, když stavíte novostavbu, která má zastavěnou plochu větší jak 150 metrů2, sklep do hloubky více jak tři metry a více jak dvě nadzemní podlaží. Stavební povolení také potřebujete, když rekonstruujete a budete tak zasahovat do nosných konstrukcí stavby nebo tím negativně ovlivníte vzhled stavby či požární bezpečnost. O stavební povolení se musí žádat vždy, když jde o památkově chráněnou budovu. Pokud chcete stavět podzemní stavby, které jsou hlubší jak tři metry a mají více jak 300 metrů čtverečních, jako například žumpy, bez povolení se také neobejdete. K vydání stavebního povolení potřebujete následující:
 • projektovou dokumentaci, tedy průvodní zprávu, situaci stavby, souhrnnou technickou zprávu, zásady organizace výstavby, dokladovou část a dokumentaci objektů
 • autorizaci projektanta
 • doklad o vlastnictví
 • zprávu od správců sítí
 • živnostenský list stavební firmy, pokud vám staví tzv. dům na klíč
 • pokud stavíte svépomocí, pak potřebujete vyjádření stavebního dozoru
Ve formuláři k vydání povolení vyplňujete toto:
 • stavebník (tedy vy, buď jako fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba)
 • údaje o stavbě a její stručný popis
 • místo stavby a pozemky nebo stavby, kterých se rozhodnutí týká
 • stavby na sousedních pozemcích
 • napojení na infrastruktury (veřejné a technické)
 • vybavení staveniště a jeho rozsah
 • kdo zpracoval projektovou dokumentaci
 • předpokládané datum zahájení a dokončení stavby
 • předpokládané náklady na realizaci stavby

Publikováno: 28. 01. 2011

Kategorie: Stavba

Autor: Alena Procházková