Hrubá stavba

Pokud bychom měli označit určitou část stavby domu jako nejdůležitější, bezprostředně zvítězí takzvaná hrubá stavba domu. Přestože jde o nejdůležitější část, málokdo ví, co vlastně obsahuje. V obsahu hrubé stavby se mnohdy liší i společnosti, proto je nutné velice pečlivě číst smlouvu a především tu část, ve které se jedná o tom, co vše do hrubé stavby patří. Co do ní tedy patří? Zemní výkopové práce jsou základní částí hrubé stavby. Jde o jednu z nejdůležitějších částí, protože výkopové práce musí být provedeny kvalitně a tak, aby byly pro účel domu vhodné, protože hllína je křehká a při špatné výkopové práci může nastat problém. Další velice důležitou částí jsou přípojky inženýrských sítí a samozřejmě také zapojení vodorovných rozvodů v základech domu. Jde o důležitou část, ale dnes jejich zapojení není nikterak složité a v tuzemsku není firma, která by zapojení nezvládla. Následují nyní nejdůležitější prvky, které nesmí být nijak poškozeny či jejich výstavba pokažena, jinak by se mohlo stát, že se nám celý dům zboří. Základní jsou bezpochyby základní spára a základová deska k domu. Ta následuje svislou nosní konstrukcí a dále vodorovnou nosní konstrukcí. Toto nám zařídí každá firma, která dělá hrubou stavbu domu. Nyní přichází něco, co pro některé firmy opravdu není samozřejmostí. Jde o vnitřní zdivo domu, včetně překladů a věnců. Na to si dávejte pozor, protože některé firmy toto do hrubé stavby domu nezapočítávají a vy poté zaplatíte za základy, ale zdivo k domu nedostanete. Další spornou službou je střešní konstrukce, do které patří například krov, komíny, prostupy, apod. Zcela jistě nenechávejte hrubou stavbu domu bez kontroly a smlouvu pečlivě čtěte, protože jde o ty nejdůležitější základy a jejich oprava po dokončení domu je tak drahá, že se Vám opravdu nevyplatí riskovat.

Publikováno: 08. 04. 2011

Kategorie: Stavba

Autor: Alena Procházková