Energie

Pytlované uhlí se stává populárnějším než sypané uhlí

Černé uhlí

Toto jedno z nejdůležitějších fosilních paliv těžící se v podzemí se začalo tvořit před milióny lety v bažinách z kapradin, přesliček a plavuní, jímž bylo díky nepřístupu vzduchu znemožněno rozkládat se klasickými biologickými procesy. Obsahuje uhlík, vodu, jílové horniny a sloučeniny síry. Své uplatnění nachází také v hutnictví, plynárenství a v chemickém průmyslu.

černé uhlí

černé uhlí

Hnědé uhlí

Tato energetická surovina těžící se povrchovým způsobem je geologicky mladší než tzv. černé zlato. Obsahuje zejména různé popeloviny, síru a vodu. Využívá se jako palivo – zdroj tepla, k výrobě elektřiny v tepelných elektrárnách, pro výrobu tzv. aktivního koksu a montánního vosku.

optimtop.cz

Neustálé zvyšování cen elektřiny a plynu přimělo mnoho majitelů rodinných domů, chat a chalup k vytápění uhlím, jež je až 10x levnější. Od tohoto zdroje tepla jsou odrazováni jedinci, kteří se hrozí jeho zdlouhavého a namáhavého skládání do sklepa a s tím souvisejícího uhelného prachu. Tomuto neduhu ale také odzvonilo. Na našem trhu se objevují prodejci, kteří prodávají balené uhlí.

hnědé uhlí

hnědé uhlí

Prodejem velmi kvalitního, vysoce výhřevného, pečlivě vybraného a extra tříděného černého a hnědého baleného (pytlovaného) uhlí o hmotnosti 25 kg vhodného především pro klasické kotle a kamna, automatické kotle s regulací a pro kováře se zabývá spolehlivý prodejce společnost OPTIMTOP s.r.o. se sídlem v Olomouci a současně provozující informativní webové stránky OPTIMTOP.CZ. V nabídce této firmy dále najdete dřevěné uhlí, uhelné, rašelinové, dřevěné a grilovací brikety, pelety a palivové dřevo.

Nabízené černé a hnědé pytlované uhlí vyniká nízkým obsahem síry, dobrým spalováním a optimální spékavostí.

Přednostmi společnosti jsou rozličný výběr kvalitních energetických surovin s jistotou prodávaného množství a trvalé kvality během transportu i skladování, snadná manipulace s 25 kg pytli produktů, flexibilita, spolehlivost, zavážení zboží na jakékoliv místo v ČR a v neposlední řadě doprava po celé ČR zdarma.

Napište komentář