Ekologická čistička odpadních vod

Součástí každé stavby by měla být rozhodně ekologická čistička odpadních vod už z toho důvodu abychom tolika nezahlcovali kanalizační systém. Pokud je v obci přítomna centrální čistička tak by to neměl být až takový problém, že nemáte svou vlastní čističku, nicméně pokud jste pouze v určité skupince zástaveb anebo na samotě u lesa měla by být ekologická čistička nedílnou součástí stavby. Přeci si nebudeme ničit své okolí vypouštěním špinavých někdy i toxických odpadů do přírody. Máme hned několik typů ekologických čističek, snad nejznámější je kořenová čistička, kdy vám na ni může zpracovat specializovaná firma projekt, podle kterého proběhne jednoduchá výstavba. Společnosti nabízející takové instalace čistíren je dnes již velmi mnoho. Co se týče nabízených služeb nepatrně se od sebe liší, někteří sázejí na doplňkové služby jako jsou kupříkladu poradenství, doplňkové konzultace apod. Další sázejí na nejrůznější slevy nebo montáže zdarma. Některé dokonce zařídí veškeré papíry a ještě se vám postarají o získání dotací na takovou ekologickou čističku, kterou si vyberete. Další možností je zakoupit si instalační set pro stavbu čističky svépomocí. To si pak postavíte čističku sami a nikoho jiného k tomu nepotřebujete, pokud nejste opravdový technický antitalent. K takovému setu totiž dostanete velice podrobný montážní návod, podle kterého postupujete. Navíc kořenová ekologická čistička skýtá mnoho výhod, mezi které kupříkladu patří, že nepotřebuje elektrickou energii. Vyčištěná voda se vrací ihned zpět do ekosystému. Nepůsobí hluk ani zápach, což je velká výhoda. Navíc lze využít rákos jako biopalivo. Nejsou tak drahé protože nevyžadují tak velké počáteční investice plus samotný provoz také není tak drahý jako je tomu u ostatních čističek. Samozřejmě máme tu také pár nevýhod, mezi které patří velká obytná plocha, která je 5 m2 na 1 připojeného obyvatele. Byla zaznamenána nižší výkonost při čištění amoniaku a fosforu. Pokud čistíme vody s větším obsahem železa je třeba jednou za čas vybrat železitý kal. Co se týče ekonomického a ekologického hlediska takové čističky můžeme instalovat v malých a středních obcích, kde dozajista nebude problém s jejich umístěním. Doporučuje se jako alternativa k již zavedeným čistícím způsobům.

Publikováno: 10. 04. 2011

Kategorie: Nápady

Autor: Alena Procházková