Jaké jsou fáze demolice?

Demoliční práce jsou nezbytné pro to, abyste si svůj pozemek nachystali na stavbu nového objektu, nebo abyste mohli naplno využívat svůj pozemek podle svých potřeb. Jaké jsou vlastně fáze demolice?

Demoliční práce začínají na úřadě

Ještě před tím, než započnou samostatné demoliční práce, budete potřebovat povolení od příslušného úřadu. Demoliční výměr získáte na stavebním úřadě. Až s tímto dokumentem mohou započít samotné bourací práce.

Přeložka elektřiny

Ještě jednu věc si musíte zajistit, než u vás započne demolice. Jedná se o podání žádosti o přeložku elektřiny. Tu vám musí schválit poskytovatel. Samozřejmě tato žádost se podává pouze v případě, že je objekt ještě na elektřinu napojen.

Inženýrské sítě

Dále vás čeká další odpojování. Nyní to bude od inženýrských sítí. Kontaktujte poskytovatele připojení k plynu, elektřině a vodovodu a požádejte je o odpojení a zajištění inženýrských sítí.

Samotná demolice

Když již máte od úřadu vše schváleno a dostali jste demoliční výměr, nastupuje do práce těžká technika. Specializované firmy, které zajišťují bourací práce, se postarají o to, aby byla budova odstraněna bezpečně a legálně. Hlavní roli zde má zkušený personál a těžká technika. Sami se do demoličních prací nikdy nepouštějte!

Likvidace odpadu

Budova již nestojí a nikoho neohrožuje. Nyní je ale potřeba zajistit správnou a zákonem schválenou likvidaci odpadu. I tuto činnost zajišťuje společnost zabývající se bouracími pracemi, vy jen budete čekat na to, až vám donesou potvrzení o ekologické a zákonné likvidaci odpadu. Některé části stavební sutě je možno recyklovat, jinou dokonce prodat. Zbytek se musí roztřídit a odvézt na příslušný sběrný dvůr. Demolici lze považovat za ukončenou ve chvíli, kdy vám stavební úřad vydá příslušné potvrzení o demolici a následně katastr nemovitostí vymaže stavbu nadobro i ze svých záznamů.

Publikováno: 30. 01. 2022

Kategorie: Praktické rady

Autor: Alena Procházková