Zelené střechy Stavcom

Zelená střecha je neopominutelným přínosem k ochraně a ozdravení životního prostředí. Její základní definicí je částečné nebo úplné pokrytí jakékoliv střechy unesoucí zatížení půdou a vegetací vysazovanou nad hydroizolační membránou, která je zároveň kořenovou bariérou. Tato střecha je často vybavena důmyslným systémem zavlažování a odvodnění. Zelená střecha je ekologická, praktická a estetická. Zelené střechy byly budovány již ve starověku od Skandinávie až po Afriku především z důvodu snadno a levně dostupného materiálu a dále z estetického a praktického hlediska. Velkou oblibu si získávají i u architektů dnešní doby, kteří se snaží projekty zelených střech zakomponovat do svých návrhů ekologického bydlení a tak se stávají velkým trendem. Zelené střechy poskytují mnoho výhod. Výhodami jsou zvýšení produkce kyslíku v ovzduší a snížení podílu oxidu uhličitého, absorbce škodlivin ze vzduchu, zmírnění kolísání vlhkosti vzduchu, eliminace přehřívání střech, redukce výkyvů denních a nočních teplot, funkčnost jako tepelná a zvuková izolace, snížení spotřeby energie pro vytápění a klimatizaci, zvýšení požární odolnosti, vsakování a odpařování 40-99% srážkové vody za rok zpět do ovzduší, čímž odlehčují kanalizačnímu systému (např. při přívalových deštích) a zároveň výrazně přispívají k ochlazování budovy v létě, zvlhčování vzduchu a snížení prašnosti. Dalšími výhodami jsou ekologické vyrovnání zásahů člověka do přírody v důsledku zástavby ve formě vytváření životního prostoru mnoha živočišným druhům, využití zelené střechy jako zahrádku pro pěstování květin a zeleniny, ochrana hydroizolace před slunečním zářením, deštěm, kroupami, větrem a mrazem, čímž prodlouží její životnost až dvojnásobně, zaručují téměř neomezenou životnost při odborném provedení a našli bychom mnoho dalších výhod. Rozlišujeme dva typy zelených střech - extenzivní a intenzivní. Extenzivní střešní zeleň se využívá u střešních konstrukcí s únosností 60-300 kg.mˉ². Na těchto střechách se vysazují rostliny, které snesou extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu jako trvalky, skalničky a suché rostliny. Doporučovaná tloušťka substrátu je 3-6cm u mechu a koberce trávy, 6-15cm u skalniček a osázené trávy a 15-20cm u plazivých rostlin. Intenzivní střešní zeleň se využívá u střešních konstrukcí s únosností až 1.000 kg.mˉ². Na těchto střechách se realizují zahrady s použitím květin, keřů a nízkých stromů. Doporučovaná tloušťka substrátu je 1-1,3m. U těchto střech se často využívá systém nadzemního nebo podpovrchového zavlažování. Plánováním a realizací zelených střech se zabývá i firma STAVCOM, spol. s r.o. Tato společnost Vám poskytne profesionální návrh zelené střechy, který vychází z individuálních konstrukčních a provozních podmínek objektu. Střechy rozlišujeme dle sklonu střešní roviny na ploché, šikmé se sklonem do 15° a šikmé se sklonem od 15° do 45°. Obvyklá konstrukce ploché střechy se skládá z geotextilie izolační, hydroizolační fólie EPDM o tloušťce 1,5mm (tj. hygienicky a ekologicky nezávadný paropropustný materiál s vysokou životností ze syntetického kaučuku, jež je stabilní při vysokých i velmi nízkých teplotách, odolný proti většině chemikálií a průmyslovým zplodinám, UV záření, ozónu, větru a proti prorůstání kořenů), extrudovaného polystyrenu, extrudovaného polystyrenu s vrstvou plastbetonu, drenážní vrstvy - kalíšková folie, geotextilie separační, kačírku (tj. filtrační vrstva), zahradnického střešního substrátu a vegetačního koberce sukuletních rostlin. Obvyklá konstrukce šikmé střechy se sklonem do 15°se skládá ze stejných komponentů jako plochá střecha a navíc obsahuje bednění - vodovzdorná překližka, plastovou mřížku, trámky přerušené vloženými chrliči proti sesunu substrátu a prkno spojující trámky. Obvyklá konstrukce šikmé střechy se sklonem od 15° do 45° se skládá ze stejných komponentů jako šikmá střecha se sklonem do 15° a navíc obsahuje plastové pletivo.

Publikováno: 30. 08. 2011

Kategorie: Stavba

Autor: Alena Procházková