Zvýšený hluk i přehřátí organismu. Rizika, která hrozí na staveništích

Staveniště jsou podle posledních statistik označována za nejrizikovější pracoviště. I proto se na ně firma Extéria zaměřuje, ovšem nejen zde pomůže s BOZP a PO, které ze zákona nesmí zanedbávat žádný zaměstnavatel. Ze statistik také vyplývá několik konkrétních rizik, která je nutné si ohlídat především. Mezi ně patří i zvýšený hluk nebo celkové přehřátí organismu během parného léta.

Přetížení nebo přehřátí jako riziko číslo jedna

Každý pracovník by měl být řádně proškolen. A to neplatí jenom pro pracovníky na stavbách, ale pro pracovníky jako takové - pro pracovníky obecně. Na staveništích jsou však zaměstnanci pod neustálým tlakem, a to jak tím psychickým, tak fyzickým. Když se k tomu všemu přidá i neutuchající sluníčko, je o problém postaráno. Přetížení, případně také přehřátí organismu.

Abyste se tomuto scénáři vyhnuli, je zapotřebí dbát na pravidelné přestávky. V případě nesnesitelných veder musí zaměstnavatelé investovat například do chladících přileb. Musí také poskytnout dostatečné množství tekutin.

Zvýšený hluk jako další riziko v pořadí

Opomenout nesmíme ani zvýšený hluk, kterého je na staveništi až příliš mnoho. Bouchání, mlácení, také sbíjení nebo sypání materiálu - to vše jsou zvuky, které mohou být nebezpečné, pakliže dojde k překonání při porušení jakýchsi hygienických limitů. Z dlouhodobého hlediska může kromě poškození sluchu také k poruchám spánku, psychickým poruchám, případně také k bzučení.

Možnému scénáři je možné opět předcházet tím, že se zainvestuje do vhodných ochranných pomůcek. Sem spadají také ucpávky uší nebo protihluková sluchátka, která by měl každý jeden pracovník nosit.

Pozor na práci s elektřinou

I když se na staveništích pracuje hlavně s různým stavebním materiálem, nesmíme opomenout ani práci s elektřinou. Elektřina je nebezpečná prakticky ve všech odvětvích, nejen na stavbách představuje jisté riziko. I zde může dojít ke zkratům způsobujícím zdravotní problémy, dokonce až smrt.

Řádné proškolení zaměstnanců je tedy i v tomto případě na místě.

Publikováno: 31. 12. 2021

Kategorie: Stavba

Autor: Alena Procházková