Nejdůležitější změny stavebního zákona a jejich dopad

Pokud sledujete aktuální dění, moc dobře víte, že prvním lednovým dnem letošního roku nabyla v platnost novela stavebního zákona, která se dotýká i programu Nová zelená úsporám. Novela zákona tak ovlivnila několik oblastí a my si nyní zmíníme nejdůležitější změny, které bychom měli mít na paměti.

Hlavní změny novely stavebního zákona

Tou hlavní změnou, kterou má na svědomí novela stavebního zákona, je rozšíření okruhu záměrů, jež nepodléhají stavebnímu řízení. V některých situacích tak stavební úřady nechtějí vydávat žádná stanoviska. Pokud stanovisko stavebního úřadu potřebujete, můžete ho nahradit například záznamem z proběhlého ústního jednání nebo případně klasickým čestným prohlášením. Velké změny a doslovné proměny se dotkly zejména s dokončování staveb, konkrétně formálního hlediska. Jelikož v mnoha případech nebude stavební úřad vydávat kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby, je třeba nahradit souhlasy jinými doklady o dokončení realizace domu, což jsou například: • zpráva technického dozoru • Ohlášení o dokončení stavby • aktuální výpis z katastru nemovitostí

Další změny se týkají technického dozoru stavebníka

Už doposud každá stavební firma musela počítat s tím, že u staveb, jež jsou financovány z veřejného rozpočtu, je třeba mít technický dozor. Nová novela zákona však tuto povinnost ještě krapet zpřísňuje. Konkrétní zpřísnění spočívá v tom, že je vymezen konkrétní okruh osob, které mohou technický dozor vykonávat. Takovou autorizovanou osobou je například autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo případně autorizovaný technik. Více informací o problematice technického a autorského dozoru (ten může vykonávat jedna a ta samá osoba) naleznete na stránkách ministerstva pro místní rozvoj, a to konkrétně v sekci “Výkon technického dozoru stavebníka”.

Publikováno: 30. 01. 2019

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Alena Procházková