Projektová činnost v oboru plynárenství

Zdrojem energie, která zahřeje, uvaří a posvítí není pouze elektřina, ale i plyn, konkrétně zemní plyn. Zemní plyn skládající se z více než 90% methanu a 1-6% ethanu, jsouce bez zápachu, a proto se do něho především z bezpečnostního hlediska přidávají zapáchající plyny, je rozváděn do domácností a firem pomocí soustavy potrubí pro rozvod plynu, tzv. plynovodu. Tento proces se nazývá plynofikace. Dle účelu dělíme plynovod na tranzitní, mezistátní, dálkový, místní, průmyslový a domovní a dle tlaku na NTL - do 5 kPa, STL - od 5 kPa do 0,4 MPa, VTL - od 0,4 MPa do 4 MPa a VVTL - od 4 MPa do 10MPa. Potrubí pro rozvod plynu je vyráběno z oceli, mědi a polyethylenu. Regulaci tlaku plynu a zabezpečení při nepřípustném zvýšení provozního tlaku v plynovodech má za úkol regulační stanice. Regulační stanice rozlišujeme na regulační soupravy (ReSo - do výkonu až 650m³ - používají se např. pro plynofikace malých obcí, farem a provozoven a regulují vysoký přetlak na střední či nízky), středotlaké (STL - regulují střední tlak na střední či nízký), vysokotlaké (VTL - regulují vysoký tlak na vysoký, střední či nízký) a velmi vysokotlaké (VVTL - regulují velmi vysoký tlak na velmi vysoký, vysoký, střední či nízký) regulační stanice. Služby v oboru plynárenství nabízí od roku 1999 společnost GASPLAN s.r.o. a od roku 2004 firma GASPLAN CZ s.r.o. Firma Gasplan s.r.o.se zabývá zejména zpracováním projektových dokumentací pro současnou E.ON České Budějovice, ale zpracovává mnoho dalších projektů pro ostatní investory (města, obce, soukromé firmy). Takovými projekty jsou nové i rekonstruované NTL, STL a VTL plynovody, průmyslové plynovody v areálu firem, přeložky NTL, STL,VTL plynovodů vyvolaných stavbou komunikací, STL aVTL regulační stanice a regulační zařízení, plynové kotelny, domovní plynovody aj.

Publikováno: 08. 06. 2012

Kategorie: Projekty

Autor: Alena Procházková